اما رفته رفته مشتركینی كه دیگر طاقتشان تمام شده بود، اقدام به مراجعه حضوری به دفتر مخابرات آزادی و جمع آوری كردند. چرا كه هم هزینه زیاد مصرف بی رویه حجم و هم مشكل در پشتیبانی آنها را اذیت كرده بود. بدین ترتیب تعدادی از مشتركین هماراسیستم به زیرمجموعه این شركت مراجعت كردند. بازگشت به هماراسیستم عملاً هزینه اضافی در بر نداشت، بلكه در میان مدت به صرفه تر از ماندن در مخابرات بود و مشتركین با علم به این واقعیت، اقدام به خرید دوباره از شركت هماراسیستم كردند. البته بودند مشتریانی كه اعتمادشان را به شركت هماراسیستم از دست داده بودند و اقدام به خرید اینترنت از سایر شركت های سرویس دهنده كردند اما تعدادی از این مشتریان نیز پس از مدتی به دلیل عدم رضایت از شركت جدید، به زیرمجموعه شركت هماراسیستم بازگشتند.

پیشنهاد من به كسانی كه شك دارند كه تحت نظر شركت مخابرات بمانند یا به زیرمجموعه شركت هماراسیستم برگردند، این است كه هر چه زودتر تصمیم به بازگشت بگیرند. زیرا طرح ویژه فروش شركت هماراسیستم رو به اتمام است و با تاخیر خود اكانت ویژه هماراسیستم را كه فقط 10300 تومان قیمت برای سه ماه اینترنت دارد از دست خواهند داد.

اشتراک گذاری :
یکشنبه 23 آذر 1393