لیست قیمت سرویس های اینترنت پرسرعت جدید شرکت هماراسیستم از آذر 1396 به شرح زیر تغییر یافته است. لازم به ذکر است این تعرفه ها برای مشترکین خانگی بسیار مناسب تر از سرویس های پیشین می باشد. همچنین قیمت های ذیل با احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده درج شده و قیمت نهایی اخذ شده از مشتری می باشد.

سرعت دانلود

ترافیک آستانه مصرف منصفانه

قیمت ماهانه

قیمت سه ماهه

512 Kbps

20 G داخلی (معادل 10 G خارجی)

13.700

40.900

1 Mbps

32 G داخلی (معادل 16 G خارجی)

21.800

65.400

2 Mbps

56 G داخلی (معادل 28 G خارجی)

27.250

81.750

3 Mbps

84 G داخلی (معادل 42 G خارجی)

38.150

114.450

4 Mbps

100 G داخلی (معادل 50 G خارجی)

43.600

130.800

8 Mbps

160 G داخلی (معادل 80 G خارجی)

54.500

163.500

16 Mbps

300 G داخلی (معادل 150 G خارجی)

87.200

261.600

 

برای مشترکین جدید، مبلغ 24.000 تومان بابت هزینه رانژه مخابراتی، نصب و راه اندازی به سرویس های فوق افزوده خواهد شد

حداقل مدت سرویس خریداری شده برای مشترکین جدید 3 ماه می باشد

کانال تلگرام: https://t.me/hamaratbz

ارتباط از طریق تلگرام: https://t.me/Ahmadgk

تماس: 09352428244 احمد محمدخانلو

 

اشتراک گذاری :
یکشنبه 1 مرداد 1396